KLIPPKORT

SEK 1,800.00

Vi har fyra klippkort att välja mellan, samt Rehabilitering x 10 för dig som har rehab bidrag i ditt försäkringsbolag. Om det är aktuellt med rehab så skicka oss gärna ett Mail innan köp.

  • Prova på simkort, 3 tillfällen
  • Flexi, small 5-kort
  • Flexi, large10-kort
  • Kloklipp x5
  • Rehab x 10
VILLKOR:
  • Prova på korten är bundna till en och samma hund. Giltighetstid: 4 månader från första simning eller dag för köp.
  • Flexi-korten innebär att du får blanda tjänster. Korten passar friskvård eller avslutad rehab. Giltiga 6 månader från första tjänst eller dag för köp. Får nyttjas på hushållets samtliga hundar om det ej är ersatt av försäkringsbolag. 1 tjänst=ett kryss.
  • Rehab är bundet till hunden rehabiliteringen är ordinerad till. I bokningen väljer du alternativet ”rehabilitering”. Giltighetstid: max 6 månader. Du får en rehab plan jag förväntar mig att du följer. 
  • Kloklipp: Giltiga 6 månader.
  • Påbörjade kort, eller ej fullt nyttjade kort oavsett orsak, återbetalas inte, de köps i en helhet hos oss. Om företaget av någon anledning upphör, upphör även ditt klippkort, ingen återbetalning. 
Produktalternativ